Φούρνος Λετώνη

Description: Φούρνος Λετώνη, Λίμνη Ευβοίας

Dimensions: 400 x 295

File Type: jpeg

File Size: 56 KB